Galerie KIN jídelna
se od roku 2014 nachází v areálu továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze v prostoru stále fungující závodní jídelny.

Galerie se zaměřuje na prezentaci uměleckého díla, které bude vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše stěny 231,5 x 134,5 cm nad výdejním oknem jídelny, kde původně visel obraz
Pohled na tovární budovy od malíře Karla Lišky, který byl ukraden v roce 2010.

Umělecké dílo v prostoru Galerie KIN jídelna je přístupné veřejnosti v době vernisáže, poté již jen pro strávníky jídelny.

Galerie oslovuje mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace.

Výstavní projekty Galerie KIN jídelna utváří od r. 2015 Marie Vránovákontakt:

atelierkin@gmail.com

sobota 25. dubna 20154. 5. 2015 - 1. 7. 2015

Autor
Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen


Název
SUPERFLUOUS IDENTITY II

Vernisáž
4. 5. 2015 od 18.00 do 20.00Dvojportrét Hanse Burgkmaiera s jeho ženou Annou od renesančního malı́ře Lukase Furtenagela je výchozím bodem celé úvahy nad prací, kterou pro Galerii KIN jídelna připravila autorská dvojice Martinka Bobrikova a Oscar de Carmen.

Místně specifická instalace vychází z motivu mementa mori, které svůj dopad v tomto díle rozšířilo z konkrétních jedinců, tak jak je vidíme na obrazu ze 16. století, na celé lidské společenství západního světa. Jedinec je úzce provázán s přednastavenými systémy společnosti, ve které žije. Personifikace problému je jen stěží možná /i když se nám zprávy v hlavním vysílacím čase snaží prokázat opak/. Pro prvotní porozumění celého problému, je třeba jej nahlížet v obecné rovině. Dílo je mementem mori současného ekonomického modelu.

I předchozí práce této dvojice sensitivně reflektují nálady ve společnosti, politice a ekonomii; s výrazovými prostředky pak autoři zachází v symbolické rovině. Nemateriální charakter jejich prací je provázán s osvobozujícím přístupem k tvorbě díla. To vzniká velmi často /jako i v případě Galerie KIN jídelna/ pro dané místo a přímo na místě s opakujícím se leitmotivem zvuku. Takový přístup dovoluje i volbu svobodného nomádského života autorské dvojice. Domnívám se, že tento životní nadhled nad barevnými políčky politické mapy opravňuje dvojici vypovídat o stavu dnešní společnosti.

Superfluous Identity je rozsáhlý projekt, na kterém Martinka a Oskar pracují v rámci svého půlročního rezidenčnı́ho pobytu v Meet Factory v Praze. Na počátku rezidence bylo možné vidět první výsledek úvah nad tématem /v Brněnské Galerii Klubovna/ - bod zrodu, od kterého se odvíjí další postup a proces práce v podobě zvukových obrazů v Galerii KIN jídelna. Další, poslední, část bude prezentována na konci rezidenčnı́ho pobytu v Entrance Gallery.

Marta Fišerová 


Projekt byl částečně podpořen fondem Norske Billedkunstneres Vederlagsfond.


Žádné komentáře:

Okomentovat