Galerie KIN jídelna
se od roku 2014 nachází v areálu továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze v prostoru stále fungující závodní jídelny.

Galerie se zaměřuje na prezentaci uměleckého díla, které bude vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše stěny 231,5 x 134,5 cm nad výdejním oknem jídelny, kde původně visel obraz
Pohled na tovární budovy od malíře Karla Lišky, který byl ukraden v roce 2010.

Umělecké dílo v prostoru Galerie KIN jídelna je přístupné veřejnosti v době vernisáže, poté již jen pro strávníky jídelny.

Galerie oslovuje mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace.

Výstavní projekty Galerie KIN jídelna utváří od r. 2015 Marie Vránovákontakt:

atelierkin@gmail.com

pátek 17. října 2014

 

5. 11. 2014 - 6. 1. 2015

Autor
Tomáš Lump
e a Pavel Matoušek

Název
Cyklus


Vernisáž
5. 11. 2014 od 18.00 do 20.00


Fotografická instalace vzdává hold lidskému životu a tomu, co jej přesahuje. Zároveň, ač to možná není na první pohled zcela zjevné, má stejnou měrou velmi blízko i k tématu strávnictví. Banální objekty zde díky svým světelným proměnám fungují nečekaně a celý námět je tak přenesen doslova do jiné dimenze. Autoři připomínají, že naše vnímání prostoru může být stejně dobře popsáno prostorem samotným, tak jako právě světlem.

Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek jsou studenty magisterského programu v ateliéru Fotografie prof. Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Ve své tvorbě se věnují široké škále aktuálních témat, pro která volí různé formy zpracování. Mají úctu k tradičnímu velkoformátové přístupu, což je i základem jejich experimentální tvorby. 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

Závodní jídelna

5. 11. 2014 - 6.11.2014

Autor
Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek

„Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl.“  Jules Laforgue


Žádné komentáře:

Okomentovat