Galerie KIN jídelna
se od roku 2014 nachází v areálu továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze v prostoru stále fungující závodní jídelny.

Galerie se zaměřuje na prezentaci uměleckého díla, které bude vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše stěny 231,5 x 134,5 cm nad výdejním oknem jídelny, kde původně visel obraz
Pohled na tovární budovy od malíře Karla Lišky, který byl ukraden v roce 2010.

Umělecké dílo v prostoru Galerie KIN jídelna je přístupné veřejnosti v době vernisáže, poté již jen pro strávníky jídelny.

Galerie oslovuje mladé umělce, absolventy vysokých uměleckých škol a umělce střední generace.

Výstavní projekty Galerie KIN jídelna utváří od r. 2015 Marie Vránovákontakt:

atelierkin@gmail.com

pátek 23. května 201429. 5. 2014 - 1. 9. 2014

Autor
Ondřej Basjuk

Vernisáž
 29. 5. 2014 od 17.00 do 19.00 Instalace Ondřeje Basjuka pro prostor KIN jídelny je křehkým přepisem samotného „vidění krásna“. 
Stává se situační metaforou změny, která při spatření něčeho krásného, tedy neobyčejného, zasáhne pomyslnou linku
grafu divákovi percepce. Další úroveň instalace tvoří otázka, co jsme ochotni vykonat pro krásný pohled, respektive
pro umění. Podlehneme dobrovolně nejistým podmínkám kvůli libému pohledu nebo „pouze“ kvůli umělcově záměru?
Spodní, ale neméně významnou linku této specifické reakce na prostor, je sociální působení na zaměstnance podniku
Koh-i-noor. Jakkoliv je výstavní místo velmi in-siderskou záležitostí, jeho důležitým přesahem zůstává kontakt
s každodenními návštěvníky jídelny. Kdo z nich místo zákusku vystoupá po žebříku, aby spatřil obraz?


Žádné komentáře:

Okomentovat